Log in | English
Dictionary

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z À Á Â Æ Ç É È Ê Ë Î Ì Í Ï Ñ Ó Ò Ô Œ Û Ü Ú Ù Ÿ   >>
 Terms for subject Microsoft (3485 entries)
% achevé asilimia imekamilika
tâche, action ya kufanya
tâche, d'action ya kufanya
majuscules herufi kubwa
minuscules herufi ndogo
1re lettre des mots en majuscule herufi ya kichwa
2-en-1 2 ndani ya 1
2D P-2
3DES (Triple Data Encryption Standard) Kiwango ya Usimbaji Fiche Mara Tatu
802.1X MojaX
à bandes - a safu maalumu
À propos de Kuhusu
abaisser shusha
abandonner puuza
abonnement de destination usajili wa vituo
abonnement par jetons usajili wa tuzo
abonnement POP Usajili wa POP
abonnement source chanzo cha usajili
abonnements RSS Maungisho RSS
Absent Hayupo