Словари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z À Á Â Æ Ç É È Ê Ë Î Ì Í Ï Ñ Ó Ò Ô Œ Û Ü Ú Ù Ÿ   <<  >>
 Термины по тематике Канадский термин (75 статей)
absent du bureau angikho ehhovisi
absente du bureau angikho ehhovisi
accélérateur de saisie ukubikezela umbhalo
ACE i-ACE
achat dans l'appli ukuthenga i-in-app
ACL i-ACL
ActiveX Data Objects Izinto Zemininingwane ye-ActiveX
AD DS i-AD DS
ADO i-ADO
adresse courriel ikheli le-imeyli
album i-albhamu
appeler fonela
appli i-app
application uhlelo olulandelwayo
autonomie impilo yebhethri
barre d'adresses Indawo yamakheli
barre de message ibha yomlayezo
Bluetooth I-Bluetooth
boîte de réception Ibhokisi lokungenayo, ibhokisi lemiyalezo engenayo
cache isilondolozi sesikhashana