DictionaryForumContacts

   Yoruba Vietnamese
Google | Forvo | +
aaye
 ààyè
comp., MS âm lượng; dung lượng; ngăn
is e
- only individual words found

to phrases
ààyè n
comp., MS âm lượng; dung lượng; ngăn (cửa sổ)
aaye: 20 phrases in 1 subject
Microsoft20