DictionaryForumContacts

   Yoruba Vietnamese
Google | Forvo | +
A | aato
 ààtò
comp., MS thiết đặt
| Faili
 fáìlì
comp., MS tệp ghép nối dữ liệu; tệp
E ya Airidimu Mi rosoft Windows
- only individual words found

to phrases
A: 22 phrases in 1 subject
Microsoft22