DictionaryForumContacts

   Vietnamese found in other languages
Google | Forvo | +
chuong trinh
 chương trình
comp., MS programa
Ch ng | thu rac
 thư rác
comp., MS correo no deseado
- only individual words found
ask in forum

to phrases
  chương trình
comp., MS programa m
chuong trinh: 22 phrases in 1 subject
Microsoft22