DictionaryForumContacts

   Vietnamese Icelandic
Google | Forvo | +
chuong trinh
 chương trình
comp., MS forrit
b ng | tinh
 tĩnh
comp., MS fast
- only individual words found

to phrases
chương trình
comp., MS forrit
chuong trinh: 2 phrases in 1 subject
Microsoft2