DictionaryForumContacts

   Vietnamese Icelandic
Google | Forvo | +
dang ki
 đăng kí
comp., MS gerast áskrifandi
d ch v tr b ng | ma thong bao
 mã thông báo
comp., MS lykill
- only individual words found

to phrases
đăng kí
comp., MS gerast áskrifandi
dang ki: 8 phrases in 1 subject
Microsoft8