DictionaryForumContacts

   Ukrainian Xhosa
Google | Forvo | +
агент
 агент SHA
comp., MS i-SHA
телеметр 3
- only individual words found

to phrases
агент SHA n
comp., MS i-SHA
 Ukrainian thesaurus
агент n
busin. особа або організація, яка уповноважена діяти від імені довірителя principal з метою виконання ділових доручень: укладання контрактів contract, купівлі й продажу цінних паперів securities, надання будь-якої послуги service і т. д., але без права підписання контрактів; агента винагороджують у формі комісійних (commission)
fr. agent чи нем. Agent лат. agere — діяти, agens — адвокат; фіксується уже на початку XVII ст.; укр. форми: аєнція/аєнт, аґент польск. agencja, agent
mil., logist. У розвідці - особа завербована, навчена, контрольована і використовувана для одержання неопрацьованих даних. (ФР)
агент: 2 phrases in 1 subject
Microsoft2