DictionaryForumContacts

   Slovak
Google | Forvo | +
absorpcia znečisťujúcej látky
environ. opname van verontreinigende stoffen (Proces, pri ktorom sa znečisťujúca látka fyzicky vstrebe do inej látky alebo tela)