DictionaryForumContacts

   Slovak
Google | Forvo | +
Akčný program Spojených národov na predchádzanie, boj a elimináciu nezákonného obchodovania s ručnými a ľahkými zbraňami vo všetkých jeho aspektoch
UN VN-actieprogramma inzake SALW; VN-actieprogramma ter voorkoming, bestrijding en uitroeiing van de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens in al zijn aspecten