Multitran dictionary
DictionaryForumContacts

   Russian Vietnamese
phrases | Google | Forvo | +
адрес выставления счта - only individual words found
ask in forum

 IP-адрес n
comp., MS địa chỉ IP
 URL-адрес n
comp., MS Bộ định vị Tài nguyên Đồng nhất
 MAC-адрес n
comp., MS địa chỉ MAC
 адрес n
comp., MS địa chỉ
адрес выставления: 1 phrase in 1 subject
Microsoft1