Multitran dictionary
DictionaryForumContacts

   Russian
Google | Forvo | +
 авария, связанная с разливом нефти
environ. katastrofalny rozlew ropy (Бедствие, вызванное сбросом в воду или непреднамеренным разливом нефти судами, установками, расположенными на берегах или на платформах в море. Разлив нефти может уничтожить или нанести сильный ущерб водным формам жизни и дикой природе, к примеру, птицам, загрязнить запасы воды, привести к пожарам; katastrofa spowodowana przez przypadkowe wycieki ropy naftowej ze statków lub urządzeń znajdujących się na nadbrzeżu; zanieczyszczenie akwenu olejem powoduje zniszczenie ekosystemu wodnego oraz dzikiej przyrody, np. ptaków; uniemożliwia zaopatrzenie w wodę oraz tworzy niebezpieczeństwo pożaru)