DictionaryForumContacts

   Polish
Google | Forvo | +
to phrases
chem. аминоэтан; этиламин (C2H5NH2)
tech. этиламин
chem. тирамин; n-оксифенилэтиламин
β- -p-hydroksyfenylo etyloamina m
chem. тирамин
etyloamina: 1 phrase in 1 subject
Technology1