DictionaryForumContacts

   Polish
Google | Forvo | +
  akrylonitrylo-butadieno-styren
chem. acrylonitrile-butadiène-styrène m