Multitran dictionary
DictionaryForumContacts

   Lithuanian
Google | Forvo | +
  4-asis direktoratas finansai
polit. Direction 4 - Finances
  4-asis direktoratas užimtumas, socialinė politika, sveikata ir maisto produktai
polit. Direction 4 - Emploi, politique sociale, santé et denrées alimentaires; Direction 2 - Santé, consommateurs, denrées alimentaires, éducation, jeunesse, culture, audiovisuel et sport
  4-asis direktoratas finansai
polit. direction des finances
  1-asis direktoratas aplinka
obs., polit. Direction 1 - Environnement
  1-asis direktoratas bendri politiniai klausimai
obs., polit. Direction 1 - Questions politiques générales
  2-asis direktoratas sveikata, vartotojai, maisto produktai, švietimas, jaunimas, kultūra, audiovizualiniai klausimai ir sportas
obs., polit. Direction 4 - Emploi, politique sociale, santé et denrées alimentaires; Direction 2 - Santé, consommateurs, denrées alimentaires, éducation, jeunesse, culture, audiovisuel et sport
  7-asis direktoratas teisės aktų kokybė
polit. Direction 7 - Qualité de la législation
  4-asis direktoratas instituciniai klausimai, biudžetas ir Tarnybos nuostatai
polit. Direction 4 - Questions institutionnelles/Budget/Statut
  2-asis direktoratas protokolas, konferencijos, pastatai ir logistika
polit. Direction 2 - Protocole, conférences, immeubles, logistique
  2-asis direktoratas transportas, telekomunikacijos ir energetika
polit. Direction 2 - Transports, télécommunications et énergie
  2-asis direktoratas skaidrumas
polit. Direction 2 - Transparence
  2-asis direktoratas biudžetas, mokesčių ir regioninė politika
polit. Direction 2 - Budget, politiques fiscale et régionale
  2-asis direktoratas teisminis bendradarbiavimas civilinėse ir baudžiamosiose bylose, policija ir muitinė
polit. Direction 2 - Coopération judiciaire civile et pénale, policière et douanière
  4-asis direktoratas civilinė sauga
polit. Direction 4 - Protection civile
  1-asis direktoratas prekyba, vystymasis, horizontalieji klausimai, parama Užsienio reikalų tarybai
polit. Direction 1 - Commerce, développement, questions horizontales, soutien du Conseil des affaires étrangères
  3-asis direktoratas humanitarinė pagalba ir civilinė sauga
polit. Direction 3 - Aide humanitaire et protection civile
  2-asis direktoratas transportas, telekomunikacijos ir energetika
polit. Direction 2 - Compétitivité, stratégie de Lisbonne, industrie, recherche politiques de l'UE y compris leurs aspects internationaux , société de l'information, communications électroniques
  2-asis direktoratas žemės ūkio struktūrų, kaimo plėtra, žemės ūkio pinigų ir finansiniai klausimai, augalų sveikata, ekologiški produktai, maisto kokybė, genetiškai modifikuoti organizmai, Codex Alimentarius ir augalų apsauga
polit. Direction 2 - Structures agricoles, développement rural, questions agromonétaires et agrofinancières, phytosanitaire, produits biologiques, qualité des aliments, OGM, codex alimentarius, protection des végétaux
  7-asis direktoratas teisės aktų kokybė
polit. direction de la qualité de la législation
  2-asis direktoratas ekonomikos ir finansų reikalai, žemės ūkis ir žuvininkystė
polit. Direction 2 - Ecofin/Agriculture/Pêche
  5-asis direktoratas teisingumas ir vidaus reikalai
polit. Direction 5 - Justice/Affaires intérieures
  5-asis direktoratas ryšių ir informacinės sistemos
polit. Direction 5 - Systèmes d'information et de communication
  1-asis direktoratas žiniasklaida ir ryšiai
polit. Direction 1 - Médias et communication
  1-asis direktoratas ekonomikos ir finansų reikalai
polit. Direction 1 - Affaires économiques et financières
  1-asis direktoratas prieglobstis, vizos, imigracija, sienos ir Šengenas
polit. Direction 1 - Asile, visas, immigration, frontières, Schengen
  3-asis direktoratas policijos ir muitinių bendradarbiavimas bei Šengeno klausimai
polit. Direction 3 - Coopération policière et douanière, Schengen
  1-asis direktoratas aplinka, švietimas, jaunimas, kultūra, audiovizualiniai klausimai ir sportas
polit. Direction 1 - Environnement, éducation, jeunesse, culture, audiovisuel et sport
  1-asis direktoratas bendroji politika
polit. Direction 1 "Politique générale"
  2-asis direktoratas tarpinstituciniai santykiai
polit. Direction 2 - Relations interinstitutionnelles
  2-asis direktoratas plėtra, saugumas, civilinė sauga, parama Užsienio reikalų tarybai
polit. Direction 2 - Élargissement, sécurité, protection civile, soutien du Conseil des affaires étrangères
  1-asis direktoratas žmogiškieji ištekliai ir personalo administravimas
polit. Direction 1 - Ressources humaines et Administration du personnel
  1-asis direktoratas rinkų organizavimas, veterinarijos ir zootechnikos klausimai, įskaitant tarptautinius aspektus
polit. Direction 1 - Organisation des marchés, questions vétérinaires et zootechniques, y compris aspects internationaux