DictionaryForumContacts

   Latvian found in other languages
Google | Forvo | +
Afrikas, Karibu juras regiona un Klusa okeana valstu
 Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis
gen. AVS-länder
| nodala
 nodaļa
environ. renhållningsavdelning
- only individual words found
ask in forum

  Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis
gen. AVS-länder