DictionaryForumContacts

   Italian
Google | Forvo | +
gen. Dohoda, ktorou sa druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej; dohoda, ktorou sa druhýkrát mená a dopĺňa dohoda z Cotonou