DictionaryForumContacts

   Italian
Google | Forvo | +
to phrases
social.sc. Európska dočasná dohoda o systémoch sociálneho zabezpečenia starých a invalidných občanov a pozostalých
Accordo provvisorio europeo su i regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianita, l'invalidita ed i superstiti: 2 phrases in 1 subject
Social science2