DictionaryForumContacts

   Icelandic Nepali
Google | Forvo | +
- only individual words found
ask in forum

  festa v
comp., MS पिन; स्न्याप गर्नुहोस्; डक गर्नुहोस्