DictionaryForumContacts

   German Danish
Google | Forvo | +
Gruppe
 0-Gruppe
fish.farm. 0-gruppe
 Gruppe
gen. afdeling; Gruppe II; Gruppe I
chem. funktionel gruppe
construct. kompleks
ed. studiesektion
el. primærgruppe
law advokatfællesskab
math. gruppe
| Vorbereitung
 Vorbereitung
commun. el. foraktivering
| der
 Den
textile denier
Seerechtskonferenz
- only individual words found
ask in forum

to phrases
  Gruppe f =, -n
gen. afdeling
chem. funktionel gruppe
construct. kompleks
ed. studiesektion; linje; sektion
el. primærgruppe
law advokatfællesskab
math. gruppe
obs., chem. radikal
social.sc. befolkningsgruppe
  Gruppe Arbeitnehmer f
gen. Gruppe II Arbejdstagerne
  0-Gruppe f =, -n
fish.farm. 0-gruppe
  Gruppe Arbeitgeber f
gen. Gruppe I Arbejdsgiverne
  Gruppen f
comp., MS Grupper
Gruppe "Vorbereitung der Seerechtskonferenz: 5 phrases in 1 subject
General5