DictionaryForumContacts

   German
Google | Forvo | +
to phrases
  Altlast f
environ. tidligere forurenet lokalitet; fortidens byrde; tidligere miljøskade; gamle forureninger; forurenet grund
fin. virkningen af tidligere indgåede forpligtelser; forpligtelse, der henstår til betaling; saldo for uindfriede forpligtelser; uindfriede forpligtelser
industr. gammel forpligtelse
  "Altlast" f
fin., econ. efterslæb; fortidens byrder
Altlast: 4 phrases in 1 subject
Environment4