DictionaryForumContacts

   German
Google | Forvo | +
  Abwasserbeschaffenheit f
environ. качество на отпадъчните води (Състояние на изразходвани или използвани води, съдържащи разтворен материал от домове, общински ферми или промишлеността)