DictionaryForumContacts

   German
Google | Forvo | +
to phrases
  Abgas n -es, -e
econ. газ за горене
environ. отпадъчен газ (Всеки неизползваем флуид във въздухообразна форма, или пък разтвор на фини частици във въздуха, отделяни при производствен процес или изгаряне на вещества в оградено пространство)
environ., mech.eng. отработен газ
  Abgase n
environ., energ.ind., chem. отработени газове
forestr. изгорели газове
Abgas: 2 phrases in 1 subject
Environment2