DictionaryForumContacts

   German
Google | Forvo | +
  Abfallminimierung f
environ. свеждане до минимум на отпадъците; минимизиране на отпадъците (Мерки или техники, включително планове и директиви за намаляване количеството на генерираните отпадъци. Пример за това са екологично устойчивото рециклиране и практики за намаляване на източниците)