DictionaryForumContacts

   German
Google | Forvo | +
  3. Geldwäscherichtlinie f
crim.law., fin., polit. Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм