Multitran dictionary
DictionaryForumContacts

   English
phrases | Google | Forvo | +
 thinning ['θɪnɪŋ] v
forestr. jednotenie; prebierka; prerieďovanie; pretŕhanie; zníženie počtu spojení
 thin [θɪn] v
forestr. riedky
 English thesaurus
 thin [θɪn] abbr.
abbr., oil thn
thinning: 11 phrases in 2 subjects
Forestry10
Microsoft1