Multitran dictionary
DictionaryForumContacts

   English
Google | Forvo | +
 The President of the Council is hereby authorised to designate the person s empowered to sign the Agreement on behalf of the Union subject to its conclusion and to make the following declaration / notification , which is attached to the [(Final Act of the) Agreement/…] :
gen. Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu -y splnomocnenú podpísať dohodu v mene Únie s výhradou jej uzavretia a vykonať toto vyhlásenie/oznámenie , ktoré je pripojené k [(záverečnému aktu) dohody] :