DictionaryForumContacts

   English
Google | Forvo | +
verb | adjective | to phrases
govern ['gʌvən] v
gen. vladati; upravljati; voditi; uticati; odrediti; određivati; tražiti; zahtevati
cust. regulisati
fig. savladavati; obuzdavati
law imati prevlast; komandovati; ovladati; rukovoditi; svladavati; zahtevati (Gk. kybernan, lat. gubernare)
mil. zapovedati
governing ['gʌvənɪŋ] adj.
gen. upravni; koji je na vlasti; vladajući; vodeći; glavni
econ. koji vlada
law ključni; koji reguliše; koji upravlja; merodavan; odlučujući; preovlađujući; rukovodeći; upravljački; važeći
propisi governing ['gʌvənɪŋ] adj.
econ. merodavan
governing
: 74 phrases in 8 subjects
Contracts1
Economics3
General1
Law65
Mechanic engineering1
Non-governmental organizations1
Oil / petroleum1
Photography1