DictionaryForumContacts

   English
Google | Forvo | +
noun | verb | adjective | to phrases
counsel ['kauns(ə)l] n
gen. većanje; savetovanje; savet
law advokat; zastupnik; pravni savetnici; advokat odbrane; branilac; informacija; mišljenje; pravnik; pravobranilac; pravozastupnik; savetodavac; veće; zastupanje (lat. consilium)
pravni counsel ['kauns(ə)l] n
econ. savetnik
counsel ['kauns(ə)l] v
gen. savetovati; dati savet; preporučiti
law dati savete
counsel ['kauns(ə)l] adj.
law opunomoćeni advokat; pravni konsultant; pravni savetnik; pravni zastupnik
 English thesaurus
counsel ['kauns(ə)l] n
law lawyer, legal representation; One or more lawyers who represent a client. Also, legal advice.
Counsel ['kauns(ə)l] n
busin., abbr. C
counsel: 285 phrases in 2 subjects
General5
Law280