DictionaryForumContacts

   English
Google | Forvo | +
noun | verb | adjective | to phrases
grave [greɪv] n
gen. grob (i fig); grobna humka; brazda koja nastaje pri okopavanju krompira
fig. smrt
gram. gravis; oznaka za akcenat
polygr. akcenat gravis
grave [greɪv] v
gen. čistiti brodsko dno paljenjem i mazati katranom
archit. urezati; uklesati
fig. neizbrisivo utisnuti; useći
obs. pokopati
polygr. dubiti; gravirati
grave [greɪv] adj.
gen. ozbiljan; značajan; važan; težak; opasan; o ljudima ozbiljan; dostojanstven; svečan; o odeći jednostavan; taman; o zvuku dubok; nizak
law kritičan; očajan; presudan; smrtno ozbiljan; važan (lat. gravis; grob; grobnica; propast; smrt; перен. večna kuća)
ozbiljan grave [greɪv] adj.
econ. težak
 English thesaurus
grave [greɪv] n
mil., abbr. gv
GRAVE [greɪv] abbr.
abbr. Global Research of Atmospheric Volcanic Emissions Experiment
grave
: 102 phrases in 7 subjects
Economics1
Figurative6
General5
Informal1
Law80
Medical6
Polygraphy3