DictionaryForumContacts

   English
Google | Forvo | +
to phrases
take care of
econ. voditi računa (o nekome/nečemu)
fig. pobrinuti se za (smb., koga); oduzeti život (smb., kome)
law brinuti o; obaviti; obavljati; posvojiti; voditi računa; voditi brigu o (smb., kome); paziti na (smb., koga); preuzeti brigu o čemu (smth.); voditi brigu o čemu (smth.)
slang udesiti (smb., koga); likvidirati (smb., koga); ukokati (smb., koga)
o nekome take care of
econ. brinuti
take care of
: 4 phrases in 2 subjects
General3
Law1