DictionaryForumContacts

   English
Google | Forvo | +
to phrases
provide for
law brinuti; obezbediti; osigurati; predvideti; starati se; zbrinjavati; pobrinuti se za (smb., koga); finansijski obezbediti (smb., koga); predvideti sve eventualnosti (smth.); pripremiti se za (smth., što)
finansijski provide for
econ. brinuti
provide for: 5 phrases in 1 subject
Law5