DictionaryForumContacts

   English
Google | Forvo | +
twist-off
oil lom bušaćih. šipki zbog sukanja; prijelom bušaćih. šipki zbog sukanja; prijelom uzdužnog šava cijevi; kidanje uzdužnog šava cijevi
drill pipe "twist-off"
oil lom bušaćih šipki; prijelom bušaćih šipki; prijelom prihvaćenih bušaćih žipki okretanjem; kidanje prihvaćenih bušaćih žipki okretanjem; lom prihvaćenih bušaćih žipki okretanjem
twist off ['twɪst'ɔf]
gen. skinuti uvijanjem