DictionaryForumContacts

   English
Google | Forvo | +
noun | noun | adjective | to phrases
enclosure [ɪn'kləuʒə] n
gen. załącznik do podania
agr. wyganianie
agric. przegradzanie
isol. osłona f
outdoor enclosure [ɪn'kləuʒə] n
gen. wybieg w zoo
enclosure [ɪn'kləuʒə] n
agr. wygon; wypęd; wypędzanie; pastwisko n
agric. ogrodzenie n; parkan m; ostrokół; częstokół; płot; zagon m; przegroda f; las użytkowany do celów łowieckich
IT, el. obudowa
zoot. ogrodzony wybieg dla koni; okólnik m
pasture enclosure [ɪn'kləuʒə] n
zoot. okólnik m; wybieg m
enclosure [ɪn'kləuʒə] adj.
agric. wybiegowy; okólnikowy; zagonowy
 English thesaurus
enclosure [ɪn'kləuʒə] abbr.
abbr., mil. encl; enclo
invest., abbr. encl.
metrol. All the walls which surround the live parts of electrical apparatus including doors, covers, cable entries, rods, spindles and shafts
mil., abbr. enc; incl; incls
enclosure: 44 phrases in 12 subjects
Agriculture8
Construction9
Electric machinery3
Electric motors2
Electricity generation1
Electronics8
General1
Magnetics2
Power system protection2
Risk Management3
Thermal Energy1
Zootechnics4