DictionaryForumContacts

   English
Google | Forvo | +
noun | verb | adjective | to phrases
blind [blaɪnd] n
construct. zasłona f; ekran m; osłona f; zasłona okienna; stora f; roleta f
phys. diafragma f; przesłona f (w przyrządacyh optycznych)
blind [blaɪnd] v
gen. niewypał; oślepiać pozbawiać wzroku; żaluzja f; zaślepiać otwór
make blind [blaɪnd] v
gen. zaślepiać uczucia
blind [blaɪnd] adj.
gen. niewidomy; ślepy; bałwochwalczy bezkrytyczny; niewidzący; ociemniały
construct. nieprzelotowy; wpuszczany (zamek)
 English thesaurus
Blind [blaɪnd] v
physiol., abbr. B
blind: 115 phrases in 17 subjects
Agriculture3
Agronomy2
American usage, not spelling1
Building structures1
Communications1
Construction55
Figurative2
Forestry2
General29
Hydraulic engineering1
Medical11
Microsoft2
Pharmacy and pharmacology1
Sociology1
Statistics1
Transport1
Zoology1