DictionaryForumContacts

   English
Google | Forvo | +
to phrases
circulation ['sɜ:kju'leɪʃ(ə)n] n
gen. obieg m; cyrkulacja f; kolportaż m; krążenie n
agric. obrotowość; odwracalność f; obrót; zwrot m; ruch kolisty; obrót kołowy
math. całka krzywoliniowa skalarna po drodze zamkniętej
blood circulation ['sɜ:kju'leɪʃ(ə)n] n
biol. krwiobieg krążenie
 English thesaurus
circulation ['sɜ:kju'leɪʃ(ə)n] abbr.
abbr., agric. cir
abbr., electr.eng. circ
circulation
: 65 phrases in 18 subjects
Agriculture2
Cardiology2
Chemistry5
Construction18
Economics3
Electric traction2
Electricity generation2
Environment3
Finances6
General12
Hydraulic engineering1
Immigration and citizenship3
Law1
Life sciences1
Mathematics1
Medical1
Taxes1
Veterinary medicine1