DictionaryForumContacts

   Dutch
Google | Forvo | +
  afvalwaterverwerkingssysteem n
environ. sustav za pročišćavanje otpadnih voda Pročišćavanje otpadnih voda događa se u dvije faze - primarnom i sekundarnom pročišćavanju. Primarna faza uključuje proces prosijavanja krutih tvari iz otpadnih voda, pri čemu nastaju mulj i relativno čista voda za daljnje pročišćavanje ili za ispuštanje u rijeke, more ili na kopno. U sekundarnoj fazi mulj se stalno miješa u velikim spremnicima kako bi se u smjesu dovelo više kisika, što omogućuje bakterijama da razgrađuju organske tvari, i preostaje neopasan ostatak koji pada u obliku taloga na dno spremnika. Nakon obrade bistra voda na vrhu spremnika ispušta se u rijeke, a sediment se upotrebljava kao odlagalište ili se ispušta u more