DictionaryForumContacts

   Danish
Google | Forvo | +
econ. съхранение на отпадъци
environ. съхранение на отпадъците Временно задържане на отпадъците преди преработка или обезвреждане. Методите на съхранение включват контейнери, резервоари, събиране на купчини и повърхностно съб иране