DictionaryForumContacts

   Danish Bulgarian
Google | Forvo | +
affald
 affald
econ. отпадък
environ. сламена постеля; отпадък
fra tr | forarbejdning
 forarbejdning
agric. food.ind. раздробяване
| og
 OG
comp., MS И
| fremstilling
 fremstilling
chem. производство
af | papir
 papir
econ. хартия
pap papirmasse diverse pladematerialer | og
 OG
comp., MS И
| mobler
 møbler
environ. мебели
- only individual words found
ask in forum

econ. отпадък
environ. сламена постеля Слама, сено или подобни, използвани за легло на животни; отпадък Материал, често неизползваем, останал от производство, промишлен, селскостопански или друг човешки процес; материал, увреден или променен по време на производството и поради това неизползваем
nucl.pow. отпадъци