Multitran dictionary
DictionaryForumContacts

   Danish Bulgarian
phrases | Google | Forvo | +
affald fra tr | beskyttelse - only individual words found
ask in forum

 affald form.
econ. отпадък
environ. сламена постеля Слама, сено или подобни, използвани за легло на животни; отпадък Материал, често неизползваем, останал от производство, промишлен, селскостопански или друг човешки процес; материал, увреден или променен по време на производството и поради това неизползваем
nucl.pow. отпадъци
affald fra: 99 phrases in 2 subjects
Environment1
European Union98