DictionaryForumContacts

   Danish Bulgarian
Google | Forvo | +
affald
 affald
econ. отпадък
environ. сламена постеля; отпадък
fra termisk | baserede
 baser
environ. основа
| solv
 sølv
chem. сребро
econ. сребро
| guld
 Guld
comp., MS Злато
 guld
chem. злато
| og
 OG
comp., MS И
platinv rker
- only individual words found
ask in forum

econ. отпадък m
environ. сламена постеля Слама, сено или подобни, използвани за легло на животни; отпадък Материал, често неизползваем, останал от производство, промишлен, селскостопански или друг човешки процес; материал, увреден или променен по време на производството и поради това неизползваем
nucl.pow. отпадъци m