DictionaryForumContacts

   Danish Bulgarian
Google | Forvo | +
affald
 affald
econ. отпадък
environ. сламена постеля; отпадък
fra l derindustrien
- only individual words found
ask in forum

econ. отпадък m
environ. сламена постеля Слама, сено или подобни, използвани за легло на животни; отпадък Материал, често неизползваем, останал от производство, промишлен, селскостопански или друг човешки процес; материал, увреден или променен по време на производството и поради това неизползваем
nucl.pow. отпадъци m