Multitran dictionary
DictionaryForumContacts

   Danish Bulgarian
phrases | Google | Forvo | +
affald fra ikke for dlende | forarbejdning - only individual words found
ask in forum

 affald form.
econ. отпадък
environ. сламена постеля Слама, сено или подобни, използвани за легло на животни; отпадък Материал, често неизползваем, останал от производство, промишлен, селскостопански или друг човешки процес; материал, увреден или променен по време на производството и поради това неизползваем
nucl.pow. отпадъци
affald fra ikke: 4 phrases in 1 subject
European Union4