DictionaryForumContacts

   Danish Bulgarian
Google | Forvo | +
affald
 affald
econ. отпадък
environ. сламена постеля; отпадък
fra | fremstilling
 fremstilling
chem. производство
| formulering
 formulering
pharma. приготвяне; рецептура
| distribution
 distribution
energ.ind. разпределение
| og
 OG
comp., MS И
| brug
 brug
comp., MS употреба
af kl bestoffer | og
 OG
comp., MS И
fugemasser
- only individual words found
ask in forum

econ. отпадък
environ. сламена постеля Слама, сено или подобни, използвани за легло на животни; отпадък Материал, често неизползваем, останал от производство, промишлен, селскостопански или друг човешки процес; материал, увреден или променен по време на производството и поради това неизползваем
nucl.pow. отпадъци