Multitran dictionary
DictionaryForumContacts

   Danish
Google | Forvo | +
 affald fra fremstilling,formulering,distribution og brug af finkemikalier og kemiske produkter,uspecificerede
environ., chem. отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати с висока степен на чистота и химични продукти, неупоменати другаде