Multitran dictionary
DictionaryForumContacts

   Danish Bulgarian
phrases | Google | Forvo | +
affald fra | fremstilling | formulering | distribution | og | brug af fedt | smorelse s be detergenter desinfektionsmidler | og kosmetiske midler - only individual words found
ask in forum

 affald form.
econ. отпадък
environ. сламена постеля Слама, сено или подобни, използвани за легло на животни; отпадък Материал, често неизползваем, останал от производство, промишлен, селскостопански или друг човешки процес; материал, увреден или променен по време на производството и поради това неизползваем
nucl.pow. отпадъци
affald fra fremstilling,formulering,distribution og brug af fedt,smorelse: 1 phrase in 1 subject
European Union1