Multitran dictionary
DictionaryForumContacts

   Danish Bulgarian
phrases | Google | Forvo | +
A v gtning - only individual words found
ask in forum

 å form.
environ. река (fluvius ^3); река Воден поток, течащ в корито от височина към низина и вливащ си в езеро или море, освен в пустините, където може да изчезне напълно. Реката и всичките и притоци съставляват речния басейн
A-v: 4 phrases in 2 subjects
European Union3
Microsoft1