DictionaryForumContacts

   Danish
Google | Forvo | +
noun | verb | noun
å n
environ. река; река Воден поток, течащ в корито от височина към низина и вливащ си в езеро или море, освен в пустините, където може да изчезне напълно. Реката и всичките и притоци съставляват речния басейн
eae v
life.sc. еае-ген
 Danish thesaurus
A abbr.
abbr. ampere; amt; anno; april; argon; argent; massetal
abbr., mil. abonnent
A. abbr.
abbr., mil. Artilleriet; Artillerikursus
a abbr.
abbr. prima; ar; atom
å abbr.
abbr., mil. år
Å abbr.
abbr. ångstrøm
a. abbr.
abbr., mil. atom