DictionaryForumContacts

   Czech
Google | Forvo | +
  biologie v ústí řeky
environ. 河口生物学 (对在半封闭海岸水体的科学研究或生命特征过程研究。该水体可以自由连通到海洋,此处的海水被淡水显著稀释。)