DictionaryForumContacts

   Croatian
Google | Forvo | +
aliciklički ugljikovodik Vrsta organskih spojeva koji sadrže samo ugljikove i vodikove atome koji su međusobno povezani tako da tvore jedan ili više prstenova i imaju i svojstva alifatskih tvari, i svojstva cikličkih tvari
environ. aliciklisks ogļūdeņradis